Završeno asfaltiranje ulice Džemala Čelića

Image

Na osnovu ugovora o izvođenju radova na asfaltiranju ulica općine Stari Grad Sarajevo za 2016. godinu, završena je sanacija ulice Džemala Čelića, u mjesnoj zajednici Babića bašča.
Finansijer projekta je Općina Stari Grad Sarajevo, koja je za ovu namjenu iz budžeta izdvojila oko 33.900 KM.
Prema informacijama iz Službe za komunalne poslove Općine, sanirano je 224 metra lokalne saobraćajnice.
„U toku radova uklonjen je stari oštećeni asfalt i dotrajala podloga kolovozne konstrukcije umjesto koje je postavljena nova, te položen novi tampon. Prije asfaltiranja, nivelisani su šahtovi i šiberi za vodu, nakon čega je ulica asfaltirana“, kazali su iz Službe.
Radove je izvodila firma KJKP „Rad“.