Završeni radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije u ulici Kovači

Image

Sanacija kolovozne konstrukcije u ulici Kovači, koja je počela 22. marta 2010. godine, završena je ove sedmice. Na dionici od 100 m2 urađen je iskop postojeće ulegnute granitne kocke, nakon čega je urađeno izdizanje slivnih rešetki i vodenih šibera na potrebnu visinu, te ugrađena granitna kocka u sloju pijeska sa fugovanjem spojnica. Realizaciju ovog projekta u iznosu od 6.416,75 KM finansirala Općina Stari Grad Sarajevo, a izvođač radova bilo je Kantonalno javno komunalno preduzeće „Rad“.

 


  Dinamika izođenja radova: