Nastavljena izgradnja kanalizacione mreže ispod Višegradske kapije

Image

Počela je druga trasa izgradnje kanalizacione mreže ispod Višegradske kapije. Radi se o projektu čija je prva trasa završena prošle godine kada je postavljen kanalizacioni cjevovod i šahtovi na jednoj od tri predviđene trase. Urađeni su priključci na glavni ulični kanalizacioni vod, te kućni priključci za šest objekata.
Kao i u prvoj trasi izvođenja radova, i u drugom kraku radovi na izgradnji kanalizacione mreže počeli su čišćenjem trase jer se radi o veoma nepristupačnom i izuzetno strmom i stjenovitom terenu. „Prije dva dana počelo je čišćenje trase i priprema terena za ugradnju šahtova i kanalizacionih cijevi. U sklopu ove trase predviđeno je postavljenje 234 metra novih cijevi. Planirano je da se priključci urade na glavni kanalizacioni vod u ulici Mošćanica“, kazali su iz Službe za investicije, plan i analizu Općine.
Ovim projektom Općina će riješiti dugogodišnji problem ovih građana koji, od izgradnje kuća, nemaju riješeno pitanje kanalizacionih cijevi i odvoda.
Izvođač radova je firma „Bosman“, a radovi će koštati oko 79.500 konvertibilnih maraka.