U toku uređenje Aleje ambasadora

Image

Nastavljeni s radovi na redovnom održavanju i uređenju popularne šetnice Aleje ambasadora.
U sklopu tekućeg održavanja do sada je urađeno uklanjanje otpada, šiblja i visokog rastinja na dionici od platoa na Darivi do Kozije ćuprije. „Zbog pojave zmija pokošen je i plato na Darivi, a trenutno su u toku radovi na uređenju od ulaza u Aleju ambasadora do platoa Dariva“, pojašnjavaju iz Službe za komunalne poslove Općine, koji vrše nadzor nad izvedenim radovima.
Za ove radove Općina je angažovala pripadnike DVD „Vratnik“. U prethodnom periodu, pored redovnog održavanja, popravljene su i postavljene klupe i korpe za otpad cijelom dužinom Aleje ambasadora.