Općine Stari Grad i Centar asfaltiraju saobraćajnicu na Grdonju

Image

Počeli su radovi na asfaltiranju dijela pristupnog puta prema Parku šuma prijateljstva, na dijelu od rezervoara do Špicaste stijene. Sanacija puta zajednički je projekat Općina Centar i Stari Grad Sarajevo, s obzirom da se nalazi na teritoriji obje općine.
Rekonstrukcija i asfaltiranje ovog puta podrazumijeva otkopavanje zemlje, tamponiranje terena kamenim materijalom i asfaltiranje u dužini od 200 metara i prosječnoj širini od dva i po metra. Sanacija puta omogućit će kvalitetniji pristup Parku šuma prijateljstva koji je u izgradnji, ali svakako i poboljšati uslove života lokalnog stanovništva.
U toku je asfaltiranje jednog dijela puta, dok se na drugom dijelu još uvijek izvode radovi na ravnanju i tamponiranju podloge.
Vrijednost projekta je 21.469,50 KM, od čega je Općina Stari Grad obezbijedila 6.469,50 KM, a Općina Centar 15.000 KM. Izvođač radova je firma KJKP „Rad“.