Općina ove godine rješava problem klizišta

Image

Općina Stari Grad će tokom ove godine riješiti problem četiri klizišta na svojoj teritoriji koje je proglasio Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, čime će biti riješen jedan od ključnih problema stanovnika ove općine. Radovi na sanaciji klizišta u ulici Save Skarića br.22 ušli su u završnu fazu, za koji dan će početi sanacija klizišta u ulici Podcarina br.29, a nakon toga i na lokacijama Hladivode od br.3-5 i Pogledine preko puta br.29. Za ove radove Općina Stari Grad izdvojila je 277.000 KM.

 

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, sa predstavnicima nadležnih općinskih službi i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo obišao je danas radove na sanaciji klizišta u ulici Save Skarića.
„Ove godine riješit ćemo pitanje četiri klizišta u Starom Gradu identifikovana od strane Zavoda. Ovo klizište pojavilo se prije više godina, a situacija se dodatno pogoršala tokom obilnih padavina 2014. godine. Bile su ugrožene brojne stambene jedinice koje se ovdje nalaze. Zbog toga je Općina hitno djelovala preko Zavoda za izgradnju, ne samo za ovo klizište, već i za sva ostala koja bi se trebala sanirati na našem području“, kazao je Hadžibajrić. Dodao je da je Zavod proveo tendersku proceduru i izabrao izvođača za sve četiri lokacije, a Općina je osigurala sva sredstva.

 

Derviš Mahmutović Nezir Redžović


Derviš Mahmutović, predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Mjedenica kazao je da je ovo bio jedan

U ulici Save Skarića broj 22 došlo je do aktiviranja klizišta i pojave pukotina na obližnjim stambenim objektima i potpornim zidovima, te je bilo ugroženo nekoliko objekata na širem lokalitetu klizišta. Pristupni put za jedan od objekata bio je oštećen, pa je ostao samo manji prolaz. Prijetila je opasnost da daljim klizanjem ovaj pristup bude u potpunosti odsječen. Obilaskom terena, istražnim radovima i razgovorom s mještanima utvrđeno je da je osnovni uzrok klizanja pojava vode. Zbog smanjenja čvrstoće tla došlo je do deformacija koje su se manifestovale na obližnjim objektima i potpornim zidovima u vidu pukotina.
U cilju sanacije klizišta urađen je prihvat postojećeg propusta šahtom i odvođenje vode kolektorskim cijevima do recipijenta. Izgrađen je novi potporni zid dužine oko pet metara, te sanirane stepenice i betonska ploča pored jedne stambene jedinice..
Također, izgrađen je armirano-betonski potporni zid dužine 24 metra za osiguranje ostalih ugroženih objekata. Zid je naslonjen na šipove, koji su ugrađeni u rastojanju od pet metara, dužine od osam i 10 metara. Sve vode prikupljene su u revizono okno.
 

od velikih problema stanovnika ulice Save Skarića.
„Ovo je bio veliki problem za lokalno stanovništvo i nimalo nije bilo prijatno vidjeti pomijeranje zemljišta i silne lokve okolo. Jako je teško u padinskim dijelovima održati stabilne sve objekte, jer nam se pojavljuje osipanje zemljišta zbog podzemnih voda. Zahvalni smo načelniku i Općini jer nam je riješen veliki problem, a svaki zahtjev građana naše mjesne zajednice je ispunjen. Evo, i ulica koja se nalazi ispod prije godinu i po je potpuno sanirana“, kazao je Derviš.
Sa njegovim riječima složio se i Nezir Redžović koji također živi u jednom od objekata koji su bili ugroženi. „Klizište se pojavilo 2014. godine usljed velikih padavina. Kuće su nam bile u opasnosti, bili smo u strahu, nismo smjeli spavati“, kazao je Nezir i dodao da je zahvaljujući ovim radovima spašena njihova imovina, ali možda i životi, te da više neće živjeti u strahu od najgoreg.
Za sanaciju klizišta u ulici Save Skarića broj 22, u mjesnoj zajednici Mjedenica, Općina Stari Grad je izdvojila 63.845 KM.