Asfaltirana ulica Josipa Štadlera

Image

Ulica Josipa Štadlera, dijelu kod Vrhbosanske katoličke bogoslovije i teologije, sanirana je i asfaltirana u ukupnoj dužini od 87 metara. Postojeći asfalt u ulici bio je u lošem stanju, te je uklonjen, nakon čega je urađeno ravnanje terena, a u prethodna dva dana i asfaltiranje. Prosječna širina asfaltiranog dijela ulice je sedam do osam metara, a radove je izvelo preduzeće „Rad“. Vrijednost investicije iznosi 72.900 KM.