Počinje izgradnja nove sale OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”

Image

Izgradnja nove sportske sale sa pratećim sadržajima uz OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” počet će 23. juna, po završetku eksterne mature učenika. Osim sportske sale, ova škola dobit će i uređeno školsko dvorište sa površinama za košarku, sjedenje, slobodno penjanje i druge aktivnosti. Izgradnja sportske sale jedan je od kapitalnih projekata Općine Stari Grad najavljenih u ovoj godini, a njegova vrijednost je oko 711.000 KM.

Planira se i uređenje školskog dvorišta
 Ugovor o izvođenju radova danas su potpisali načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i direktor firme “Džena”d.o.o. Gradačac Nedžad Topčagić.
Dogovoreno je da radovi počnu za deset dana, a ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, sala će biti sagrađena do početka nove školske godine. Načelnik Hadžibajrić je naglasio da će se ovaj projekat realizovati isključivo sredstvima Općine Stari Grad, te da će to biti peta sala koju je Općina sagradila ili renovirala.

„Na Sedreniku smo sagradili novu školu i u sklopu nje salu koja je sigurno u ovom trenutku najljepša sala u Starom Gradu, pa i Kantonu Sarajevo. Renovirali smo i potpuno sagradili salu u OŠ“Vrhbosna“,

 
 U ime firme „Džena“ugovor potpisao direktor Nedžad Topčagić
 
 "Veličinom će nova sala biti duplo veća od dosadašnje", kazao je Hadžibajrić

Turski bataljon je prošle godine renovirao salu na Hridu u OŠ“Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković“, a sanirana je i sala u OŠ“Saburina“. Kada završimo ovaj projekat u OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“, preostaje nam još samo OŠ“Edhem Mulabdić“ gdje ćemo salu graditi naredne godine,“ kazao je načelnik Hadžibajrić. Dodao je da će svih šest starogradskih osnovnih škola tako imati osposobljene sportske sale, a u većini njih su obnovljeni i vanjski sportski tereni s umjetnom travom.
Govoreći o projektu koji je danas predstavljen, načelnik Hadžibajrić je kazao da je ova sala u izuzetno lošem stanju i da je od izuzetne važnosti učenicima i nastavnicima osigurnati uslove za neometan rad. „Sagradit ćemo potpuno novu salu. Radovi bi trebali početi za 10-ak dana, a rok izgradnje je 90 dana, tako da se nadam da će do kraja septembra, ukoliko to vremenski uslovi budu dozvoljavali, biti završena. Veličinom će nova sala biti duplo veća od dosadašnje,“ kazao je Hadžibajrić.
Govoreći o ostalim kapitalnim projektima najavljenim za ovu godinu, Hadžibajrić se osvrnuo na izgradnju podzemnih garaža preko puta Vijećnice.”Ponovo smo raspisali tender za izbor izvođača radova, jer nam je Agencija za žalbe poništila prethodni tender, tako da je to prolongiralo početak radova. Ovim postupkom je zaustavljen projekat za koji mi već imamo obezbijeđenih oko 7 miliona KM vlastitih sredstava,” kazao je Hadžibajrić.
 
U ime firme „Džena“ iz Gradačca ugovor je potpisao direktor Nedžad Topčagić koji je kazao da će svi ugovoreni rokovi biti ispoštovani, te da garantuju kvalitetnu gradnju sale i igrališta.  Vlasnik firme, Hasan Topčagić kazao je da je „Džena“ d.o.o. ozbiljna firma sa znanjem i iskustvom, te potvrdio riječi direktora. „Radove ćemo izvoditi po već dogovorenoj dinamici. Sve što je projekat predvidio mi ćemo kvalitetno uraditi, kako bismo sagradili funkcionalnu salu koja će koristiti učenicima,“ kazao je Topčagić.
 
 

  • O projektu:

Sportska sala sa pratećim sadržajima
 

 
 

OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“ nalazi se u ulici Logavina. Postojeći objekat sportske sale škole je u vrlo lošem stanju, bez sadržaja koji odgovaraju novim zahtjevima škole.
Projekat izgradnje nove sale nastao je s ciljem zadovoljavanja potreba učenika, omladinskih sportskih klubova i lokalnog stanovništva za većim i kvalitetnijim prostorom u kom bi se razvijao sportski duh i fizičko zdravlje korisnika. Novoprojektovani objekat sale sa pratećim prostorijama će se nalaziti na mjestu postojeće sale i zauzimaće dio površine sadašnjeg školskog dvorišta.
Projekat predviđa gradnju prizemnog objekta sa vanjskim gabaritima sale 30,56 x 17,31m i pratećih prostorija 8,52x17,22/16.36m. U sastavu objekta bit će fiskulturna sala kao zaseban objekat i pomoćne prostorije kao što su svlačionice, kupatila, ostave za rekvizite i prostorija za profesora fizičkog vaspitanja u posebnom dijelu objekta.
Novoprojektovani objekat predviđa veću korisnu površinu nego što sada nudi sala, a samim tim predviđene su veće i atraktivnije površine za osvjetljenje prostora koje je zamišljeno preko svjetlosnih kupola koje se mogu otvarati po potrebi i preko prozora na armirano-betonskom zidu. Nastojalo se što većim brojem otvora postići adekvatno osvjetljenje unutar sale, što ne bi trebalo mnogo da utiče na energetsku efikasnost objekta.
U sali je kao završna obrada poda predviđen  „sportski pod“ koji zadovoljava svjetske standardne savremenih sportskih podloga. Fasada objekta prati potrebe korisnika, a opet, omogućava i bolje uklapanje u okruženje radi lokalnog stanovništva. Do ulice Toromanova predviđena je završna obrada fasade fibercementnim pločama u teksturi drveta, a zid do školskog dvorišta se ne obrađuje već prilagođava namjeni slobodnog penjanja.
Ravni krov pratećih prostorija je predviđen da se ozeleni te će time objekti, ali i dvorište, dobiti malo prirodnog okruženja što dosad nije bio slučaj. Ideja o ozelenjavanju rezultat je činjenice da veći dio škole, dio gdje su učionice, ima pogled na dvorište ali i ovaj objekat.
 

  • Školsko dvorište

 

Trenutni izgled školskog dvorišta

Trenutni prostor dvorišta je veoma neatraktivan i ovim projektom se to nastojalo poboljšati. Iako su proširenjem objekta dimenzije dvorišta smanjene, određenim intervencijama dvorištu će se dati na značaju i atraktivnosti.
Postojeće stepenište unutar dvorišta će se izmjestiti što bliže kotlovnici i starom dijelu škole i time stvoriti dodatni korisni prostor. Planirane su površine za basket, sjedenje, slobodno penjanje i ostale aktivnosti. Završna obrada partera će pratiti funkciju dvorišta čime će samo po sebi biti zanimljivo korisnicima prostora