Potpisivanje ugovora o izgradnji sportske sale Mula Mustafa Bašeskija

Image

 

 
 

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji sportske sale sa pratećim sadržajima i vanjskom uređenju školskog dvorišta OŠ " Mula Mustafa Bašeskija" bit će potpisan u ponedjeljak, 13. juna, 2016. godine u Općini Stari Grad. Izgradnja sportske sale jedan je od kapitalnih projekata Općine Stari Grad planiranih u ovoj godini, a njegova vrijednost je 711.000 KM.
Ugovor o izvođenju radova izgradnje sportske sale potpisat će načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i u ime izabranog izvođača radova- firme "DŽENA" d.o.o. Gradačac, direktor Nedžad Topčagić.


OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“ nalazi se u ulici Logavina, a objekat sportske sale škole je u vrlo lošem stanju, bez sadržaja koji odgovaraju novim zahtjevima škole. Projekat izgradnje nove sale nastao je s ciljem zadovoljavanja potreba učenika, omladinskih sportskih klubova i lokalnog stanovništva za većim i kvalitetnijim prostorom u kom bi se razvijao sportski duh i fizičko zdravlje korisnika. Novoprojektovani objekat sale sa pratećim prostorijama će se nalaziti na mjestu postojeće sale i zauzimaće dio površine sadašnjeg školskog dvorišta.
Potpisivanje ugovora najavljeno je u 11,30 sati, u Sali 109.