Napreduje sanacija klizišta u ulici Save Skarića

Image

Radovi na sanaciji klizišta u ulici Save Skarića broj 22 odvijaju se planiranom dinamikom i pri kraju je izgradnja drugog potpornog zida. Klizište koje se nalazi ispod reda stambenih objekata u ovom naselju, i svega 50-ak metara iznad ostalih kuća, prijetilo je obrušavanjem i ugrožavalo sigurnost stanovnika i njihove imovine. Općina je izdvojila više od 63.000 KM za njegovu sanaciju i uplatila sredstva Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo koji je izabrao ozvođača, firmu “Grakop” iz Kiseljaka. Radovi su počeli krajem maja, a do sada je izgrađen potporni zid dužine oko pet metara, visine 2,8 metara, te stepenice pored zida, iznad klizišta. U toku je gradnja glavnog potpornog zida ispod stambenih objekata. Izgrađeno je oko 18 metara, a danas su nastavljeni radovi na izgradnji preostalih šest metara zida.

Nakon toga radit će se polaganje cijevi za odvod i drenažu. Rok za završetak radova je 60 dana, ali ukoliko to vremenski uslovi budu dozvoljavali, mogli bi biti završeni i ranije.
Istovremeno, uplaćena su sredstva u iznosu od oko 48.600 KM za sanaciju klizišta u ulici Podcarina broj 29, te izabran izvođač radova, tako da bi sanacija trebala početi uskoro. Općina Stari Grad će u toku ove godine sanirati i klizišta u ulicama Hladivode 3-5 i Pogledine preko puta broja 29, za što je u budžetu obezbijeđeno oko 177.000 KM.