Počela sanacija ulice Josipa Štadlera

Image

Počeli su radovi na sanaciji ulice Josipa Štadlera na dijelu kod Vrhbosanske katoličke bogoslovije i teologije.
Trenutno se radi na uklanjanju stare, oštećene asfaltne površine, kao i radovi na ravnanju terena. U sklopu projekta predviđena je sanacija ulice u dužini od 87 metara, prosječne širine od sedam do osam metara. Radovi koštaju 72.900 KM, a izvođač radova je KJKP „Rad“.