Asfaltirana ulica Alije Nametka

Image

 Dolaskom povoljnijih vremenskih uslova završeni su radovi u ulici Alije Nametka na Sedreniku, koji su počeli u novembru prošle godine.


Tada je asfaltirano 240 metara, no radovi su zbog dolaska zime obustavljeni, te se za preostalih 200 metara čekalo proljeće i povoljniji vremenski uslovi. „Sa dolaskom proljeća i porastom temperatura, nastavili smo radove na sanaciji i asfaltiranju ulice od prošle godine. Zaista smo zadovoljni urađenim poslom“, istakli su u Službi za komunalne poslove Općine.
U sklopu radova stari, istrošeni sloj asfalta je uklonjen, nakon čega su ugrađeni šahtovi za odvodnju, izvršeno ravnanje i tamponiranje podloge, a potom je postavljen novi asfalt.

Izvođač radova na Sedreniku je bila firma KJKP „Rad“, a projekat je sa oko 161.400 maraka finansirala Općina Stari Grad.