Obilježen Dan škole “Edhem Mulabdić”

Image

Svečanom priredbom u kojoj su učestvovali učenici osnovne škole “Edhem Mulabdić”, danas je obilježen dan jedne od najstarijih odgojno-obrazovnih ustanova u gradu, OŠ”Edhem Mulabdić”. Priredbi je prisustvovao i načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić koji je učenicima, direktorici, nastavnicima i osoblju škole čestitao njihov dan i poželio uspjeh u budućem radu i školovanju. Učenici su na sceni prikazali horski nastup, dramske sekcije, recitacije, a upriličena je i izložba.


Osnovna škola "Edhem Mulabdić" jedna je od najstarijih odgojno – obrazovnih ustanova u gradu. Zgrada centralne škole sagrađena je 1890. godine. Njena dugogodišnja tradicija ima bogatu historiju, već 1891. godine u ovoj zgradi je bila smještena Prva sudska zgrada. Škola je mijenjala svoje nazive, pa je 1924. godine dobila naziv "X Narodna osnovna škola", a 1937. godine promijenila je naziv u "XIV- u Narodnu osnovnu školu". U ovoj školi radilo se do početka Drugog svjetskog rata. Škola je ponovo proradila 1946. godine i nosila je naziv "Treća osmogodišnja škola", a novi naziv "Moris Moco Salom" dobiva 1959. godine.


Drugi objekat današnje Osnovne škole "Edhem Mulabdić" koji se nalazi na Bistriku također ima dugu tradiciju. Zgrada je podignuta 1892. godine, a pominje se da je u ovoj zgradi škola bila 1924/25 god. Četverorazredna osnovna škola je 1958/59. godine dobila naziv "XXVI Narodna osnovna škola" i te godine postaje osmogodišnja. Škola je dobila novi naziv "Ilija Grbić" po narodnom heroju, učitelju 22.6.1959. godine.


Druga područna škola na Širokači je sagrađena je 1956. godine i dobila je naziv "XXIX Narodna osnovna škola", a ime "Agan Bostandžić" dobiva 22.6.1959. godine.
Osamdesetih godina sva tri objekta se integrišu pod jednim nazivom "Moris Moco Salom" sa tim nazivom egzistira sve do 28.9.1992. godine kada dobiva novi naziv po istaknutom bošnjačkom piscu Edhemu Mulabdiću.