Nove zaštitne ograde u ulicama Sedrenik i Kriva

Image

Postavljene su dvije putne zaštitne ograde u ulicama Sedrenik i Kriva. Iz Službe za komunalne poslove potvrdili su da su postavljene putne zaštitne ograde u ulicama Sedrenik kod broja 131, dužine 28 metara i Kriva kod broja 5, dužine 32 metara. Ranije je ugrađena rukohvatna ograda i kod Višegradske kapije, ukupne dužine 56 metara. Kompletan projekat finansirala je Općina Stari Grad sa oko 7.000 KM, a radove je izvodila firma „Fadž company“ iz Sarajeva.

Sedrenik Kriva