Ograđeno dječije igralište Babića bašča

Image

Završeno je postavljanje zaštitne ograde oko dječijeg igrališta Babiča bašča. Ograda je postavljena oko cijelog igrališta. Prvo je izvršeno demontiranje postojeće žičane ograde, nakon toga se uradio iskop zemlje za nove stubove i njihova ugradnja, te postavljena ograda od plastificiranog čeličnog pletiva visine 2 metra. Izvođač radova na postavljanju ograde oko igrališta Babiča bašča je bila firma „Librag“, a projekat je sa oko 7.000 KM finansirala Općina Stari Grad. Podjećamo, pomenuto igralište su 2009. godine na brz i efikasan način zajednički uredili i sanirali građani ovog naselja i Općina Stari Grad. Tada je građevinski materijal obezbijedila Općina, a građani su sami izvodili radove i time realizovali ovaj projekat. Nažalost, u međuvremenu ovaj prostor je bio ponovo devastiran i bila mu je neophodna sanacija da bi se mogao koristiti.