Ograda oko dječijeg igrališta Babiča bašča

Image

Postavljanje zaštitne ograde oko dječijeg igrališta Babiča bašča je u toku. Ograda će biti postavljena oko cijelog igrališta gdje je ograda neophodna.
Radovi bi trebali biti završeni u narednih sedam dana. Prema predračunu izvođenja građevinsko-zanatskih radova prvo je planirano demontiranje postojeće žičane ograde. Nakon toga, iskop zemlje za nove stubove i njihova ugradnja, te postavljanje ograde od plastificiranog čeličnog pletiva visine 2 metra.

Radovi na postavljanju novih stubova su u toku

Izvođač radova na postavljanju ograde oko igrališta Babiča bašča je firma „Librag“, a projekat sa oko 7.000 KM finansira Općina Stari Grad.

Podjećamo, pomenuto igralište su 2009. godine na brz i efikasan način zajednički uredili i sanirali građani ovog naselja i Općina Stari Grad. Tada je građevinski materijal obezbijedila Općina, a građani su sami izvodili radove i projekat realizovali. Nažalost, ovaj prostor je ponovo devastiran i neophodna mu je sanacija da bi se mogao koristiti.

Igralište 2009. godine zajednički uredili građani i Općina