Izgrađeni novi potporni zidovi u ulici Hendina

Image
S prednje strane zid je dužine 14 metara

Izgradnja novih armirano-betonskih potpornih zidova koji se nalaze uz stambeni objekat u ulici Hendina u Mjesnoj zajednici Bistrik je završena.
Osim potpornih zidova s dvije strane dužine oko 24 metara, na ovoj lokaciji je postavljena i nova ograda dužine 25 metara.
Gradnji novih zidova prethodilo je uklanjanje starih, dotrajalih potpornih zidova na istoj lokaciji. Sa prednje strane zid je dužine 14 metara, a s bočne strane 10 metara.
Izgradnju novih zidova sa oko 11.000 KM finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač radova bila je firma “Sela” iz Sarajeva.

S bočne strane potporni zid je dužine 10 metara Postavljena i nova ograda dužine 25 metara