Rezultati takmičenja iz informatike osnovnih škola Starog Grada

Image

Jučer je u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija” održano takmičenje iz informatike u kojoj su učešće uzele osnovne škole sa područja općine Stari Grad. Najbolji učenici iz 6 starogradskih osnovnih škola od petih do devetih razreda su i ove školske godine pokazali svoje informatičko znanje na takmičenju, koje je organizovala Služba za obrazovanje, kulturu i sport Općine Stari Grad, a u saradnji sa Prosvjetno-pedagoškim zavodom. Svaka ekipa je brojala tri učenika, tako da je na ovom takmičenju učestvovalo 18 takmičara. Takmičenje je počelo u 09:00 sati i trajalo je 120 minuta. Prema broju osvojenih bodova, Komisija je izvršila rangiranje ekipa. Najviše bodova, njih 100, osvojili su učenici iz OŠ „Hamdija Kreševljaković“ i to Eman Hasanović, Adis Potura i Fatih Žgalj, a sve pod vodstvom profesora Mirnesa Pruščanina. Pet bodova manje i drugo mjesto, osvojili su učenici iz OŠ „Saburina“ koju su činili Emira Ibrahimović, Amina Hajrić i Aiša Fočak, njihov mentor je bila profesorica Suvada Vlajčić. I treće mjesto sa 45 osvojenih bodova pripalo je OŠ „Vrhbosna“ i njenim najboljim informatičarima Vedadu Hatiću, Emiru Čeliku i Galibu Plehi, njihovu pripremu je izvršila profesorica Enesa Karalić. Odmah nakon takmičenja izvršena je podjela diploma i novčanih nagrada. Pobjednik takmičenja OŠ „Hamdija Kreševljaković“ će predstavljati Općinu Stari Grad na Kantonalnom takmičenju iz informatike koje će se održati prema kalendaru Udruženja nastavnika/profesora informatike (organizator).