Počeo projekat regulacije lokalnog potoka na Sedreniku

Image
 

Općina Stari Grad Sarajevo je angažujući firmu „Set invest“ iz Sarajeva počela sa realizacijom projekta regulacije lokalnog potoka koji se nalazi uz glavnu saobraćajnicu ulice Sedrenik, pa sve do ulice Ramića banja.
S obzirom da je na tom dijelu, pogotovo u zimskom periodu i za vrijeme obilnijih kiša dolazilo do plavljenja, iz Službe za komunalne poslove Općine su nam kazali da je jedini način rješavanja ovog problema ucjevljenje lokalnog potoka u obližnji Ramića potok.
„U sklopu radova predviđena je regulacija potoka dužine oko 80 metara. Lokalni potok ćemo ucijeviti i usmjeriti u Ramića potok. Nakon toga ćemo urediti površinu i time riješiti problem građana ove dvije ulice“, pojasnili su iz Službe.
Za ovaj projekat iz budžeta Općine Stari Grad za 2016. godinu izdvojeno je oko 7.000 konvertibilnih maraka.