Popravljene klupe i korpe, očišćena i oprana šetnica

Image

Postavljene su i popravljene klupe i korpe, uklonjen otpad, očišćena je i oprana kompletna dionica Aleje ambasadora. Ove radove, prošlog mjeseca realizovali su pripadnici DVD „Vratnik“, kojeg je Općina angažovala da u narednom periodu održava najpopularniju starogradsku šetnicu Aleje ambasadora.
Prošlog mjeseca je u sklopu redovnog održavanja urađeno uklanjanje otpada i odrona sa saobraćajnice, izvlačenje korpi i klupa iz korita Miljacke, koje su neodgovorni građani polomili i bacili u Miljacku. „Pored redovnog održavanja, popravljene su i postavljenje klupe i korpe za otpad. U jednom navratu urađeno je pranje kompletne dionice od Bentbaše do Kozije ćuprije, a u više navrata dijelovi dionica za koje se pokazala potreba za pranjem“, pojašnjavaju iz Službe za komunalne poslove Općine, koji vrše nadzor nad izvedenim radovima.