Završena sanacija klizišta u ulici Dolovi kod br.2

Image

U Mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli usljed obilnih padavina u januaru je došlo do urušavanja kolovoza i odrona ceste u ulici Dolovi kod br.2, čime je oštećena 1/3 kolovoza, asfalt je popucao, a zemlja se odronila. Dužina urušenog kolovoza bila je oko 20 m, a širina oko 2 m. Saobraćaj nije bio obustavljen, ali se odvijao otežano. Sanacija klizišta bila je planirana, čim se poboljšaju vremenski uslovi. Izvođač radova GP "ŽGP" dd Sarajevo 19. marta 2009. godine završio je saniranje klizišta dužine 34 m, koje je trajalo sedam dana. Radilo se pobijanje čeličnih I NP profila sa popunjavanjem bukovnih talpi između I profila, te nabijanje tampona i betoniranje. Nakon toga urađeno je zatvaranje pukotina na asfaltu sa trajno elastičnim kitom. Ukupna vrijednost radova bila je 25.757,55 KM, a investitori su Općina Stari Grad Sarajevo i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo.

 


Dinamika izvođenja radova: