Postavljeno 98 novih klupa u Starom Gradu

Image
 At mejdan
U malom parku pored Apoteke 1

Okončan je projekat postavljanja modernih i višenamjenskih parkovskih klupa u Starom Gradu, koje su donacija turske kompanije “Ben” d.o.o.
Postavljeno je ukupno 98 klupa na brojnim lokacijama u općini Stari Grad.
O lokacijama za postavljanje novih klupa Služba za komunalne poslove Općine se konsultovala sa Sektorom za poslove mjesnih zajednica, tako da su nove klupe postavljene na mjestima gdje su to građani tražili. 

Klupe su postavljene na lokacijma: Trg Oslobođenja - Alija Izetbegović (19), park pored Apoteke 1. Maj (3), park At mejdan (12), minibuska stanica Latinska ćuprija (2), taxi stajalište Latinska ćuprija (4), park do ulice Avdage Šahinagića, preko puta Vijećnice (9), trotoar u ulici Obala Isa-bega Ishakovića do novog mosta Vijećnica (4), trotoar u ulici Obala Kulina bana (3), autobuska stanica Vijećnica (2), Aleja ambasadora (9), Kovači (4), Zmajevac (6), Vratnik mejdan kod broja 58 (1), ulica Mjedenica, kod sportskog terena i ispred škole (4), Osnovna škola „Vrhbosna“ (3), minibusko stajalište u ulici Baruthana preko puta broja 64 i kod škole (2), ispred Saburine kuće (1), Vratnik mejdan od broja 58 do 68 (2), Barice na platou kod minibuske stanice i parkinga (6) i u ulici Džinina broj 12 (2).

Zmajevac Čavljak