Nova rukohvatna ograda u ulici Safvet-bega Bašagića

Image

Na području općine Stari Grad u ulici Safvet-bega Bašagića, postavljena je nova rukohvatna ograda dužine 22 metra.
Ovi radovi izvedeni su u sklopu redovnog održavanja ograda na području općine Stari Grad.
Postavljeni su klasični rukohvati od crnih cijevi zaštićenih bojom. Nakon ovih radova, nastavit će se sa postavljanjem rukohvata i u ulici Grličića brdo , a obje investicije iznose oko 6.500 maraka.
Radove finansira Općina, a izvođač je firma „Fadž Company“ iz Sarajeva.