Uručenje certifikata ISO 9001:2008. Općini Stari Grad Sarajevo

Image

U velikoj sali Općine Stari Grad, uz prisustvo velikoj broja uglednih zvanica, uposlenika općine, te pripadnika medija, održano je svečano uručenje Certifikata ISO 9001:2008. Općini Stari Grad Sarajevo.Certifikat je načelniku Ibrahimu Hadžibajriću, u ime certifikacijske kuće "Bureau Veritas“, uručio Nijaz Alispahić, konsultant Agencije za kvalitet BH.
 


Nakon intenzivnih, jednogodišnjih priprema, koje su obuhvatale edukaciju prema novom standardu, work-shopove, te pripremu poslovnika i procedura, Općina Stari Grad Sarajevo dobila je certifikat ISO 9001:2008. Audit je vršila izabrana certifikacijska kuća "Bureau Veritas Croatia" d.o.o.
 


Certifikat ISO 9001:2008 je dokaz usklađenosti sistema rada administracije Općine Stari Grad, sa strogim kriterijima koje postavlja novo izdanje međunarodnog standarda. To je i potvrda da se poslovni procesi u Općini Stari Grad odvijaju na način da su orijentisani ka stanovnicima odnosno korisnicima usluga općinske administracije.
Ono što je potrebno istaći je inovativan pristup upravljanju dokumentacijom (što su i eksterni auditori pohvalili), a kakav nema još nijedan organ uprave u regionu, a koji je djelo sopstvenih vještina i iskustva uposlenika Općine Stari Grad.
 


U Projektu su bili najaktivniji članovi Tima kvaliteta koje je vještim izborom odredio Načelnik, a prisutna je i puna uključenost svih zaposlenih u Općini.
Tim su činili: Jasmin Taslidžić, Diana Salihbegović, Sakib Avdibegović, Senad Resić, Berina Kolaković, Vaida Škandro, Nevzeta Mulalić, Adil Aljić, Zamira Lalić, Nurko Šuvalija, Hidajeta Kadrić, Ermana Sulejmanović. Svim članovima tima, na ceremoniji uručenja certifikata, Načelnik je dodijelio specijalne zahvalnice.

Nakon preispitivanja sistema, auditori certifikacijske kuće Bureau Veritas dolazili su dva puta i izvršili eksterni audit.
Nakon audita, kojim je konstatovana usklađenost sistema sa najnovijim izdanjem standarda ISO 9001:2008, na preporuku eksternih auditora, respektabilna certifikacijska kuća Bureau Veritas, osnovana 1828. godine sa sjedištem u Parizu, dodijelila je Općini certifikat ISO 9001:2008. Bureau Veritas ima 26 000 zaposlenih i prisutan je u 140 zemalja svijeta, a ovim certifikatom potvrđuje da Općina Stari Grad ispunjava sve zahtjeve međunarodnog standarda.

 

 


Prisutne goste zabavljao je naš popolarni autor i kompozitor Eldin Huseinbegović, a po završetku manifestacije upriličen je prigodan koktel u holu Sale C.