Novi asfalt na dijelu ulice Rogina

Image

Dio saobraćajnice u ulici Rogina, između brojeva 139 i 155 na Sedreniku, asfaltiran je prošle sedmice.
Tokom realizacije ovog projekta, prvo je uklonjen stari oštećeni asfalt i podloga koja je zamijenjena novom. Nivelisani su šahtovi i slivne rešetke za pravilnu odvodnju površinskih voda, nakon čega je postavljen novi asfalt. Radovi su izvedeni prema ugovoru o asfaltiranju ulica općine Stari Grad Sarajevo za 2015. godinu, a kojeg su potpisali načelnik Općine Ibrahim Hadžibajrić i direktor firme KJKP „Rad“ Selim Babić.
Realizaciju ovog projekta finansirala je Općina Stari Grad u iznosu od oko 12.200 maraka.