Lista korisnika objekta socijalnog stanovanja u ulici Čadordžina

Image

Komisija za izbror korisnika Projekta „Sistem socijalnog stanovanja SHS“, objavljuje konačnu listu korisnika na teritoriji općine Stari Grad, na lokalitetu Čadordžina.

Inače, izgradnja stanova za socijalno stanovanje u Starom Gradu na lokalitetu Čadordžina je dio projekta kojeg realizuje Humanitarna organizacija Hilfswerk Austria. Sredstva su osigurali: Evropska unija u iznosu od 370.000 maraka i Općina Stari Grad Sarajevo u iznosu od 100.000 KM. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 470.000 maraka.
Konačnu listu korisnika socijalnog stanovanja u Starom Gradu, na lokalitetu Čadordžina, možete pogledati ovdje...