Asfaltirano 240 metara ulice Alije Nametka

Image

Na Sedreniku je asfaltirano 240 metara ulice Alije Nametka, dok je sanacija preostalih 200 metara ulice prolongirana do proljeća. Stari, istrošeni sloj asfalta u prvom dijelu ulice je uklonjen, nakon čega su obavljeni potrebni radovi kao što je ravnanje i tamponiranje podloge, a potom je postavljen novi asfalt. U preostalom dijelu ulice, oko 250 metara, nalazi se kocka koja je na mnogim dijelovima potpuno uništena i preko nje je ranije postavljen asfalt ili beton. Ovi radovi bit će dosta zahtjevniji i duže će trajati s obzirom da će preslaganje kocke duže trajati, te su stoga odgođeni do proljeća s obzirom da bi vremenski uslovi koji se očekuju mogli dovesti do otežanog izvođenja. Kocka će na ovom dijelu ulice biti zadržana i presložena, a na mjestima gdje je potpuno uništena postavit će se asfalt.
Izvođač radova na Sedreniku je firma KJKP „Rad“, a projekat je sa oko 161.400 maraka finansira Općina Stari Grad.