Okončani radovi na stepeništu u ulici Adžemovića

Image

Završena je rekonstrukcija kamenog stepeništa u ulici Adžemovića, u mjesnoj zajednici Logavina. Radovi su se izvodili u dvije faze. Prva je uključivala radove na kišnoj kanalizaciji i poprečnoj drenaži. „Položene su kanalizacione drenažne cijevi, te spojeni oluci na novu kišnu kanalizacionu cijev“, pojasnili su u Službi za investicije, plan i analizu Općine.
Radove drenaže i izrade priključaka za oluke izvodla je firma „Set invest“ iz Sarajeva, a vrijednost radova je bila oko 11.000 maraka. 

„Druga faza radova podrazumijevala je izgradnju armirano-betonskog stepeništa, ugradnju postojećih kamenih ivičnjaka, te popravku postojeće rukohvatne ograde dužine oko 50 metara“, istakli su iz Službe. Dodali su da će pomenuta ograda još biti dograđena (visinom), te nanovo obojena.
Ove radove izvodila je firma „Balkan kamen“ iz Sarajeva, a radovi su koštali oko 7.000 KM.