Ulica Alije Ðerzeleza sanirana i asfaltirana

Image

Ulica Alije Ðerzeleza, u mjesnoj zajednici Logavina je asfaltirana, čime je u potpunosti završena njena sanacija.
“Asfaltirana je ulica dužine od oko 70 metara i prosječne širine od oko tri metra”, pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije Općine.
Postavljen je novi tampon, izdignuti šahtovi i rešetke za odvodnju i završno asfaltiranje.

Sanaciju ulica Alije Ðerzeleza i Logavina u ukupnoj dužini oko 460 metara, s oko 115.400 KM finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo, a izvođač radova je bilo KJKP “Rad”.