Novi arhivski regal

Image

Općina Stari Grad je nabavila novi mobilni arhivski regal koji će služiti za arhiviranje dokumentacije svih općinskih službi. Kako Služba za opću upravu do sada nije raspolagala ovim regalom, arhivirana dokumentacija bila je adekvatno čuvana, ali u vrlo otežanim uslovima za rad.
“Ovaj arhivski regal je znatno unapređenje za odlaganje i manipulaciju arhivskom građom,” kazala je Hidajeta Kadrić, pomoćnica načelnika za opću upravu.
Arhivski regal ima pet pokretnih jedinica i 240 polica, a njegova vrijednost je oko 25.000 KM.