Počela izgradnja kanalizacione mreže ispod Višegradske kapije

Image

Počela je realizacija projekta izgradnje kanalizacione mreže ispod Višegradske kapije, čime će Općina riješiti dugogodišnji problem ovih građana koji, od izgradnje kuća, nemaju riješeno pitanje kanalizacionih cijevi i odvoda.
Radovi su počeli sredinom oktobra i izvode se na dva poteza. “Na prvom potezu je do sada izvršeno polaganje cijevi fekalne kanalizacije dužine oko 22,5 metra, a na drugom potezu su položene cijevi u dužini oko sedam metara i izgrađena dva šahta,” kazala je Aida Veladžić, stručni savjetnik za investicione poslove u Službi za investicije, plan i analizu.
Iz firme “HP Projekt” d.o.o. Sarajevo koja je nadzorni organ nad izvođenjem radova, potvrdili su početak radova, te istakli da su cijevi na drugom potezu postavljene ispod asfaltne kolovozne konstrukcije, a iskop se nastavlja dalje uz ulicu.
Napominjemo da se ovi radovi izvode na izuzetno teškoj trasi, strmoj i stjenovitoj, u naselju koje broji više od 30 domaćinstava. Svi postojeći objekti imaju riješeno vodosnabdijevanje iz gradske javne vodovodne mreže, ali nema izgrađene gradske javne kanalizacione mreže. Iz objekata je izvedena tzv. interna kanalizacija koja se cijevima odvodi i ispušta niz padinu, a dio objekata svoje sanitarno-fekalne otpadne vode ispušta u improvizovane septičke jame koje se ne mogu prazniti cisternama zbog nepristupačnog terena. Nepostojanje propisno izvedene kanalizacione mreže uzrokuje veoma loše higijenske uslove i kvalitet života stanovništva ovog dijela Vratnika.
Izvođač radova je firma TB “Inženjering” d.o.o., a vrijednost ove investicije je 138.792 KM.