Završeni radovi na adaptaciji općinskih prostorija

Image

Završeni su radovi na adaptaciji prostorija na II spratu zgrade Općine Stari Grad gdje su smještene Služba za urbanizam i Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar. Radovi su se izvodili u cilju prilagođavanja prostorija potrebama pomenutih službi.
 

 


Na kompletnom spratu gdje je bilo moguće ugrađene su vizuelne pregrade i postavljen novi namještaj. Nakon završenih radova, prostorije službi opremljane su najsavremenijom opremom i u skladu su sa svjetskim standardima. Radove je izvodila firma „Elmax“, koja je inače angažovana za održavanje kompletnog objekta Općine.
 

 Dinamika izvođenja radova: