Završena rekonstrukcija regionalnog puta Dariva – Hreša

Image

Rekonstrukcija regionalnog puta R 446 Dariva – Hreša, završena je i put koji nije bio u funkciji još od '80-ih godina, ponovo se koristi za saobraćaj.
“Konačno je riješen problem koji datira još iz 1987. godine, kada je na ovom dijelu pokrenuto klizište i put je uništen. Tada su napravljeni privremeni mostovi kojima se saobraćaj odvijao do dan danas,” kazao je načelnik Ibrahim Hadžibajrić i pojasnio kako je pokrenuta ideja za rekonstrukciju puta.

Prije dvije-tri godine razgovarali smo sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo i tražili od njih da urade rekonstrukciju puta ili izgrade nove mostove, kako bi saobraćaj na ovom dijelu normalno funkcionisao. Obećali su da će to uraditi i evo, ove godine je put izgrađen,” kaže Hadžibajrić.
Radove na rekonstrukciji regionalnog puta R 446 Dariva – Hreša finansirala je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, planirana vrijednost investicije iznosila je 330.000 KM, a radove je izvela firma
„MGBH“d.o.o. Sarajevo.

Prije izgradnje puta, bilo je potrebno u koritu rijeke Mošćanice izgraditi potporni zid dužine 61 metar i visine tri do šest metara. Osim toga, urađena je zaštita kosine od klizišta, a dužina kompletne dionice puta koji je izgrađen je oko 250 metara.
Put je izgrađen po standardima koji su predviđeni regionalnim putevima, sa dvije kolovozne trake, širine po tri i po metra.

Na web stranici Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, ranije je navedeno da je nakon velikog odrona kada je kliznula velika količina stijenskih blokova u potpunosti presječena saobraćajnica u dolini rijeke Mošćanice u dužini cca 100m.

Postojao je veliki rizik da se uklone stijenski blokovi, koji su pali na samu saobraćajnicu, jer su oni na određen način predstavljali kontra teret, koji je stabilizirao nožicu odrona, stoga je rješenje nađeno u izmiještanju trase.
U nastavku pogledajte fotografije koje pokazuju kako su tekli radovi.

 

Na početku izvođenja radova
U toku izvođenja radova
Put nakon završetka radova 
Mostovi su sada zatvoreni za saobraćaj