Novi asfalt u ulici Sedrenik

Image

 Rekonstrukcija i asfaltiranje ulice Sedrenik od broja 139 do broja 145 je završeno.
Prema informacijama iz Službe za komunalne i inspekcijske poslove Općine, sanirana je ulica u dužini od oko 77 metara i prosječnoj širini od tri i po do četiri i po metra.
Nakon što je uklonjen stari asfalt, da bi se odvodnja u ulici uradila na pravilan način, postavljen je stabilizirajući donji sloj tampona, te slivne rešetke i poklopci šahova izdignuti na potrebnu visinu. Poslije toga je ulica asfaltirana.

Izvođač radova je bila firma KJKP „Rad“, a projekat je sa oko 14.000 KM finansirala Općina Stari Grad.