Asfaltirane tri ulice u Starom Gradu

Image

Završena je rekonstrukcija dijelova ulica Safvet-bega Bašagića, Alije Nametka i Mihrivode do broja 59, u starogradskom naselju Medrese. Ulice su asfaltirane u ukupnoj dužini od 270 metara i prosječnoj širini od pet do osam metara. 
Postojeći asfalt u ovim ulicama koje se preklapaju jedna s drugom, bio je u lošem stanju, pa je rekonstrukcija podrazumijevala skidanje starog asfalta i tampona, postavljanje novog, te asfaltiranje ulica.
„Stari, oštećeni asfalt je uklonjen. Postavljena je nova tamponska podloga, šahtovi i šiberi su izdignuti na potrebnu visinu radi pravilne odvodnje, nekon čega su ulice asfaltirane“, pojasnili su iz Odsjeka za komunalne poslove Općine.
Izviđač radova bila je firma KJKP „Rad“, a projekat je sa oko 84.000 KM finansirala Općina Stari Grad.