Uklonjen ruševni objekat u Prijekoj česmi

Image

Ruševni stambeni koji se nalazio u ulici Prijeka česma 22, na Vratniku uklonjen je jer je predstavljao opasnost po živote ljudi i njihovu imovinu.
„Iako je stara kuća u naselju Vratnik u privatnom vlasništvu, Općina je pristupila uklanjanju jer je predstavljala opasnost za ljude koji žive u okolnim objektima, ali i za prolaznike“, pojasnili su u Službi za investicije, komunalne u inspekcijske poslove koja je i pokrenula proceduru uklanjanja objekta. Angažovana je firma “Hise A&A” koji su prije dva dana uklonili ruševni objekat i odvezli ruševni materijal na gradsku deponiju.
Uklanjanje objekata koštalo je oko 3.600 KM, a finansijer radova je bila Općina Stari Grad Sarajevo.