Nove klupe u Aleji ambasadora

Image

U Aleji ambasadora, od Bentbaše do mosta na Mošćanici, postavljene su nove klupe i korpe za smeće. Ukupno 20 klupa i korpi postavljeno je na ovoj dionici, čime je završeno planirano uređenje ove popularne šetnice.
Inače, na kompletnom lokalitetu Aleje ambasadora urađeno je sezonsko vegetativno održavanje lipa, njih ukupno 149, okopavanje i prihranjivanje, zavisno od potreba. Osim toga, u Aleji je pokošena trava i izvršeno sakupljanje i odvoz neorganskog otpada, te izvršeno vegetativno uređenje. Ukupno 43 stabla lipe su zamijenjena novim jer su bila oštećena ili bolesna, te se pristupilo revitalizaciji Aleje ambasadora. Osim toga, urađeno je njihovo okopavanje i prihranjivanje, te se vrši redovni nadzor i prati stanje sadnica.
Za sve radove je angažovano KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo.
Na inicijativu Općine Stari Grad Sarajevo, 2002.godine pokrenut je Projekat formiranja aleje lipa pod nazivom "Aleja ambasadora" koja obuhvata prostor šetnicom duž rijeke Miljacke, odnosno prostor od Bentbaše do Kozije ćuprije. Šetnica je čitavom dužinom asfaltirana. Dužina Aleje je cca 2.800 m. Od 2002. godine do danas, zasađeno je 150. lipa.