Asfaltirana ulica Sunulah efendije

Image

Okončan je projekat sanacije desnog kraka ulice Sunulah efendije, u mjesnoj zajednici Logavina. S obzirom da je postojeći asfalt bio u lošem stanju, ulica je sanirana u dužini od 106 metara i prosječnoj širini od 3,5 metra.
„U sklopu projekta urađeno je uklanjanje starog asfalta, postavljanje novog tampona, te izdizanje šahtova i šibera na potrebnu visinu, zbog pravilne odvodnje“, pojasnili su u Odsjeku za komunalne poslove.
Izvođač radova je bila firma KJKP „Rad“, a projekat je sa oko 19.600 KM finansirala Općina Stari Grad Sarajevo.