Zahvalnica za pomoć u radu škole na Logavinoj

Image

Nastavničko vijeće Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ uputilo je zahvalnicu Ibrahimu Hadžibajriću, načelniku Općine Stari Grad Sarajevo. U zahvalnici, koju je potpisala direktorica pomenute starogradske škole Jasmina Karasalihović, zahvaljuju se Hadžibajriću za podršku i pomoć u radu škole.

Podsjećamo, jedan od posljednjih projekata koji je Općina u ovoj školi podržala je popravka sistema za grijanje, putem kojeg se zagrijavao objekat škole, a koji je usljed dotrajalosti bio prestao sa radom.
S ciljem omogućavanja redovne nastave i normalnih uslova rada za više od 460 učenika i uposlenika ove škole, Općina je sufinansirala nabavku i montažu kotla za zagrijavanje s iznosom od 20.000 KM.
Pogledajte zahvalnicu...