Saniran most na Boguševcu

Image

 Sanacija mosta na Boguševcu, oštećenog tokom prošlogodišnjih majskih padavina, koje su nanijele štete i u Općini Stari Grad, završena je. Usljed jakih padavina došlo je do obrušavanja dvije kamene gromade sa obližnje brane koje su pale u potok i preusmjerile tok vode. Iz tog razloga, voda je počela 'udarati' u most usljed čega su se pojavile pukotine, a stabilnost mosta postala je upitna. Općina je angažovala firmu Klico trans d.o.o. koja je sanirala nastalu štete, prvo usitnivši i uklonivši kamene gromade iz potoka, kako bi se osigurao neometan protok vode. Nakon toga, ispod mosta je izljevena betonska ploča da bi se uspostavilo korito rijeke, te izgrađena dva manja betonsko-kamena potporna zida s obje strane mosta, kako bi se osigurala njegova stabilnost. Također, planirano je u narednom periodu osigurati dodatna sredstva za proširivanje i čišćenje toka potoka u tom dijelu. Za sanaciju je izdvojeno 11.000 KM, putem sredstava Službe za civilnu zaštitu Općine Stari Grad.