Saniran dio ulice Bistrik

Image

 Završena je sanacija kolovoznih oštećenja u ulici Bistrik (od Rijaseta Islamske zajednice BiH, do ulaza u komandu Armije RBiH). Ovaj dio ulice saniran je u dužini od 47 metara i prosječnoj širini od sedam do devet metara. Rekonstrukcija je podrazumijevala skidanje starog asfalta i tampona, postavljanje novog tampona, izdizanje šahtova i šibera, te asfaltiranje dijela ulice.
Izvođač radova je bila firma KJKP „Rad“, a projekat je sa oko 17.500 KM finansirala Općina Stari Grad Sarajevo.