Otvoren arheološki park Atmejdan

Image

Arheološkom lokalitetu Atmejdan ponovo je udahnut život, nakon što su u XIX stoljeću reurbanizacijom austougarskih vlasti porušeni svi vjersko-prosvjetni objekti sagrađeni od strane Osmanlija: džamija, medresa, kutubhana... Zahvaljujući velikodušnim donatorima iz turskog grada Bursa, sagrađena je Bakr-babina džamija, a sinoć je svečano otvoren i konzervirani arheološki park.

Prva faza konzervacije arheoloških iskopina u Atmejdanu rađena je prije tri godine, a prethodili su joj arheološki radovi rađeni od strane JU “Muzej Sarajeva”, Zemaljskog muzeja BiH i Društva arheologa 1894. tada je rađena konzervacija iskopina ostataka medrese. Druga faza radova, otkrivanje harema sa kompletnim grobnim mjestima, te konzervacija i sanacija ostataka Bakr-babine džamije, počela je krajem prošle godine. Urađen je i most koji se prostire iznad iskopina  kako bi se posjetiocima omogućila bolja prezentacija arheološkog parka.
Kako je prilikom svečanog otvorenja istakao načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, najveća zahvalnost za realizaciju ovog projekta pripada gradu Bursa, odnosno gradonačelniku Redžepu Altepeu i dobrim ljudima iz tog grada koji su izdvojili potrebna finansijska sredstva.
“Grad Bursa i dobri ljudi koji žive u njemu u potpunosti su finansirali gradnju Bakr-babine džamije sa 850.000 KM, te restauraciju arheološkog parka sa još 174.000 KM,”kazao je Hadžibajrić.
Podsjetivši prisutne da prije desetak godina mnogi skeptici nisu vjerovali u ovu ideju, te da su samo rijetki dolazili na ovo mjesto, klanjali i trudili se da spriječe izgradnju planirane ceste, Hadžibajrić je kazao da se nikada ne smije zaboraviti značaj hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića, koji je bio najistrajniji u toj ideji. “ Hafiz Halid ef. Hadžimulić je dobro znao šta se nalazi na ovom lokalitetu i zahvaljujući njemu, koji je kasnije i ukopan ispred džamije, danas smo ovdje”, kazao je Hadžibajrić.
“Ovo je jedan vid vraćanja naše historije koja je bila zaboravljena i zatrpana sa 2,20 metara zemlje, te mnogi nisu znali da je ovdje postojalo ovo što sada vidite,”dodao je on.

Hafiza Hadžimulića u svom obraćanju nije zaboravio ni gradonačelnik Burse, Redžep Altepe.
“Rahmetli hafiz Halid ef. Hadžimulić, kojeg sam i lično poznavao, ostavio nam je u amanet da obnovimo ovo vrijedno kulturno nalazište, što smo sa zadovoljstvom i uradili,” kazao je Altepe.
On je dodao da će Bursa i d

alje pomagati razvoj i obnovu prijateljske Općine Stari Grad.

Načelnik Hadžibajrić i gradonačelnik Altepe su nakon obraćanja poveli goste u arheološki park Atmejdan čime je on i zvanično otvoren za posjetioce.

Atmejdan je danas istovremeno park i arheološko područje, odnosno nacionalni spomenik BiH koji se sastoji od ostataka Bakr-babine džamije, Misrijine medrese, Kantamirijine kutubhane (biblioteke), mekteba i harema – mezaristana. Opširnije o Atmejdanu pročitajte ovdje.