Asfaltiranje puta između Papagajke i Bakr-babine džamije

Image

Završene su pripreme za postavljanje novog asfalta na dijelu ulice između Papagajke i Bakr-babine džamije i počelo je njeno asfaltiranje, potvrđeno je u Odsjeku za komunalne poslove Općine Stari Grad.
Ulica će biti asfaltirana na dijelu ulice između Papagajke i Bakr-babine džamije, tj. pored arheološkog parka At mejdan čija je restauracija u završnoj fazi.
“Slivne rešetke i šahtovi izdignuti su na pravilnu visinu radi prikupljanja površinskih voda i dio ulice je pripremljen za postavljanje novog asfalta”, pojasnili su u Odsjeku.
Projekat asfaltiranja dijela ulice sa oko 10.600 KM finansira Općina Stari Grad, a izvođač radova je firma KJKP “Rad”.