Uklonjena opasnost sa ruševnog objekta na Mahmutovcu

Image

Urušen je objekat koji se nalazi u ulici Kamenica broj 37, na Mahmutovcu. Ovaj ruševni stambeni objekat je u veoma lošem stanju i prijetila je opasnost od obrušavanja dijelova na ulicu, a samim tim i opasnost po živote i imovinu građana. Iz tih razloga, Općina Stari Grad je, putem Službe za investicije, komunalne u inspekcijske poslove, pokrenula proceduru urušavanja objekta.
“Uposlenici firme “Hise A&A” uklonili su dijelove koji su predstavljali opasnost tj, urušili objekat. U sklopu ovih radova planirano je urušavanje još jednog duplog objekta u ulici Okrugla 36 i 38”, pojasnili su u Odsjeku za komunalne poslove.
Urušavanje objekata na sve tri lokacije koštat će oko 4.900 KM, a finansijer radova je Općina Stari Grad Sarajevo.