Asfaltiran pristupni put za igralište Mjedenica

Image

Saniran je i asfaltiran pristupni prilaz sportskom igralištu Mjedenica, čija je izgradnja u završnoj fazi. Radove je izvodila firma KJKP “Rad”, a u sklopu radova sanirana je površina od oko 55 metara kvadratnih. “Pored asfaltiranja, postavljani su i ivičnjaci s gornje strane, tako da je prilaz igralištu sada napravljen i djeca će ga moći neometano koristiti”, pojasnili su u Odsjeku za komunalne poslove Općine. Radove je s oko 2.000 KM finansirala Općina Stari Grad Sarajevo.