Sanirana kocka na Širokači

Image

Završena je sanacija granitnih kamenih kocki u ulici Za Beglukom, na Širokači. Na cijeloj dionici urađena je sanacija kocke, a radovi su podrazumijevali ručni iskop postojeće ulegnute granitne kocke, te novu ugradnju u sloju pijeska sa fugovanjem spojnica.
“Sanacija je urađena na površini od oko 150 kvadratnih metara, a izvođač radova je bila firma KJKP “Rad””. Vrijednost radova koju je finansirala Općina iznosila je oko 30.400 KM.