Počelo postavljanje novih klupa na Trgu oslobođenja

Image

Počelo je postavljanje petnaest novih parkovskih klupa na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović. Postojeće, dotrajale klupe, bit će zamijenjene novim, čime će građanima biti omogućeno da ugodno provode vrijeme na najvećem starogradskom trgu. Uklanjanje starih klupa počelo je jučer, a nakon toga će biti betonirana podloga za nove. Iako je prvobitno planirano postavljanje dvanaest klupa, broj je povećan na petnaest, pa će klupu za odmor imati i dio koji je iscrtan šahovskom pločom i koji građani, mahom penzioneri, koriste za ovu društvenu igru. Još jednadvije klupe bit će postavljene na dijelu prema autobuskom stajalištu.
Za izradu i postavljanje klupa, Općina je angažovala KJKP “Park”. Radi se o njihovom novom proizvodu koji će, po ugledu na evropske metropole, oplemeniti prostor za odmor i rekreaciju i omogućiti građanima da više vremena provode na zelenim površinama, te mjestima za šetnju i odmor. Ove moderne klupe imaju mogućnost postavljanja reklama i oglašavanja sa obje strane naslona, te na vidljivoj površini sjedišta.
Na svim klupama koje će biti postavljene na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović, s bočne strane bit će istaknut logo Općine Stari Grad Sarajevo.