Asfaltiranje rupa uz tramvajske šine

Image

Radovi na sanaciji udarnih rupa oko tramvajskih šina u ulici Mula Musafa Bašeskija (spoj sa ulicom Logavina do tržnice) i dalje se nastavlju. Bitan faktor za početak radova predstavljale su vremenske prilike. Tako da su radnici KJKP „Rad“ i jučer sanirali jedan dio predviđenih udarnih rupa oko tramvajskih šina.
 


Radi se ručni iskop oštećenog asfalta i betona uz tramvajske šine sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Radovi se izvode sa odgovarajućim znakovima za učesnike u saobraćaju i privremenim prekidima u radovima zbog prolaska šinskih vozila. Sanirat će se oko 40 m2 od Baščaršije do pijace Markale. Inače, ove rupe su u nadležnosti GRAS-a, ali je Općina Stari Grad zbog građana odlučila da sanira dijelove saobraćajnice uz šine.
Realizaciju ovog Projekta u iznosu od 6.949,80 KM finansira Općina Stari Grad Sarajevo.


Dinamika izvođenja radova: