Javna rasprava o Nacrtu odluke o građevinskom zemljištu Općine Stari Grad

Image

Općinsko vijeće Stari Grad je na sjednici održanoj 29. decembra, 2014. godine, utvrdilo Nacrt odluke o građevinskom zemljištu Općine Stari Grad Sarajevo, te ga uputilo u javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.
Prema Zaključku Općinskog vijeća, subjekti javne rasprave su Općinsko vijeće i njegova radna tijela, političke stranke, odnosno klubovi vijećnika, načelnik i općinske službe, savjeti mjesnih zajednica i građani.
Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi Stručnoj službi Općinskog vijeća Stari Grad, svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati ili na mail: o.vijece@starigrad.ba.
Nakon sumiranja rezultata javne rasprave, te razmatranja svih eventualnih sugestija i prijedloga učesnika javne rasprave, tekst Odluke će, u formi prijedloga, biti pripremljen i upućen Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Nacrt odluke o građevinskom zemljištu Općine Stari Grad Sarajevo možete pogledati ovdje...
Zaključak Općinskog vijeća koje je utvrdilo Nacrt odluke o građevinskom zemljištu Općine Stari Grad Sarajevo možete pogledati ovdje...