Javna rasprava o Nacrtu programa rada Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Općinsko vijeće Stari Grad je na sjednici održanoj 29. decembra, 2014. godine, utvrdilo Nacrt programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2015. godinu, te ga uputilo u javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.
Prema Zaključku Općinskog vijeća, subjekti javne rasprave su: Općinsko vijeće i njegova radna tijela, političke stranke, odnosno klubovi vijećnika, načelnik i općinske službe, općinski pravobranilac, savjeti mjesnih zajednica i građani.
Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi Stručnoj službi Općinskog vijeća Stari Grad svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati ili na e-mail: meliha.olovcic@starigrad.ba.
Nakon sumiranja rezultata javne rasprave o Nacrtu programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2015. godinu, te nakon razmatranja svih eventualnih sugestija i prijedloga učesnika javne rasprave, tekst programa će u formi prijedloga, biti pripremljen i upućen Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Nacrt programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2015. godinu možete pogledati ovdje...
Zaključak Općinskog vijeća koje je utvrdilo Nacrt programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2015. godinu možete pogledati ovdje...